Załóż darmowe kontoWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej SARE , której podmiotem dominującym jest SARE S.A z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, NIP 642–28-84-378, w celu marketingowym zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane będą profilowanie w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej oferty. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych prawa prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail IOD@sare.pl
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez spółki należące do Grupy Kapitałowej SARE, której podmiotem dominującym jest SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, NIP 642–28-84-378. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


Masz już konto?

Zaloguj się